LBU

Leirfjord barne- og ungdomsskole søker lærere

Faste og midlertidige lærerstillinger ledig

Beskrivelse avdeling
Leirfjord barne- og ungdomsskole har ca. 300 elever. Det er i overkant av 40 årsverk knyttet til skolen, hvorav over 30 er pedagoger. 


Arbeidsoppgaver
Stillingene innebærer undervisning blandt følgende fag:Engelsk, tysk, matematikk, kunst & håndtverk og musikk på ungdomstrinnet. Vi trenger også kompetanse innen begynneropplæring i norsk, engelsk og matematikk.


Vi søker
Engasjerte medarbeidere med gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetanse. Personlig
egnethet vektlegges. Søkere må påregne å bli kalt inn til intervju.


Krav til kompetanse
Kompetanse iht. opplæringslovens krav for undervisning i grunnskole. Ønskelig med kompetanse innen spesialpedagogikk.
Ønsker også at søker skal ha god kompetanse innen bruk av digitale pedagogiske verktøy. 


Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges
ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.
Kontaktperson
Heidi Evensen, Assisterende virksomhetsleder, tlf: 75074123, mobil: 40234455, Heidi.Evensen@leirfjord.kommune.no
Arild Solberg, Virksomhetsleder Leirfjord barne- og ungdomsskole, tlf: 75074112, mobil: 47841895, Arild.Solberg@leirfjord.kommune.no


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.10.2022

Tiltredelse:

01.11.2022

Arbeidssted:

Leirfjord barne- og ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Arild Solberg

tlf: +47 478 41 895

Heidi Evensen

tlf: +47 402 34 455

Kjersti Toft

tlf: +47 41804997

Adresse:

Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord

Kontorplassering: