Leirfjord kommune Helse og velferd

Lærer ved Leirfjord voksenopplæring

Lærer voksenopplæring

 

Leirfjord voksenopplæring har ledig engasjement i 100 % lærerstilling. 

Leirfjord kommune har en økning i antall flyktninger. I den forbindelse trenger vi en hyggelig lærer som kan jobbe sammen med oss på voksenopplæringen. 

Det er behov for at den nye læreren, sammen med kollegaer underviser alfa-gruppe, og/eller underviser i engelsk. 

I utgangspunktet er det ønskelig å engasjere i 100 % stilling i 6 måneder, forlengelse kan være aktuelt ved behov. Det kan også være aktuelt med søkere som ønsker annen stillingsprosent. 

Kvalifikasjoner:
- godkjent undervisningskompetanse


Vi ønsker søkere som:
- har erfaring med undervisning av tospråklige elever
- har erfaring fra undervisning i engelsk 
- har kjennskap til norskopplæring
- har kjennskap til voksenopplæring
- er gode og aktive klasseledere
- har kunnskap om vurdering for læring
- bruker dataverktøy aktivt i opplæringen
- har faglig engasjement og er målbevisste
- er nytenkende og ser muligheter fremfor begrensninger
- kan kommunisere godt med elevene og kollegaer

Personer med annet førstespråk enn norsk, bør ha meget gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig, C1 nivå.


Vi kan tilby:
- mulighet for påvirkning og utvikling

- gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

- lønn og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i forhold til gjeldende regelverk

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

Snarest og senest 23.10.22

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Leland

Kontaktpersoner:

Anne Britt Breivik

mob: +47 41207109

Ingrid Bjørnli

tlf: 48132813

Adresse:

Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord

Kontorplassering: