Leirfjord kommune Leirfjord kommune

Biblioteksjef 50 % stilling

Leirfjord er en kystkommune midt på Helgeland i Nordland.

Kommunen har en sentral beliggenhet i regionen, med nærhet til større arbeidsmarkeds-sentra og utdanningsinstitusjoner.
Leland er administrasjonssted.
Leirfjord har nær tilknytning til både flyplass, jernbane, E6 og kystleia.
 
Areal
Leirfjord kommune har et totalareal på 465,3 km2. Jordbruksareal i drift er på ca 19 km2 og produktivt skogbruksareal er på 61 km2. Sjøarealet er på 14 km2.
 
Folketall
Pr. tredje kvartal 2022 hadde Leirfjord kommune et folketall på 2 252.
 
Leirfjord bibliotek er en viktig og populær samlingsplass beliggende sentralt på Leland. Biblioteket yter bibliotek og informasjonstjenester til kommunes innbyggere. 
 
 

 Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet

  • Videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap og kulturformidling
  • Bidra med utvikling av skolebibliotekene
  • Samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig
  • Initiere utviklingsprosjekter


Ønskede kvalifikasjoner:

  • 3- årig høgskole eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag, eller3- årig høgskole- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning.
  • Annen tilsvarende utdanning kan også vurderes.
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode datakunnskaper

 


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.02.2023

Tiltredelse:

01.03.2022

Arbeidssted:

Leirfjord bibliotek

Kontaktpersoner:

Kjersti Toft

tlf: 41804997

mob: 41804997

Adresse:

Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord

Kart: